برای دیدن مقاله های دانشگاهی به زبان انگلیسی و آلمانی لطفأ از وب سایت انگلیسی ام دیدن کنید