روزنامه‌نگاری

  • جایزه استعدادهای جوان مطبوعات، ۱۹۹۸
  • جایزه مطبوعات رشد، ۲۰۰۳
  • جایزه پس داده‌شده جشنواره مطبوعات، ۲۰۰۳

بورسیه‌ها

  • بورسیه بنیاد هانس بوکلر اتحادیه‌های کارگری آلمان، فوق دکترا و دکترا
  • بورسیه کارشناسی ارشد، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن