برای دیدن سخنرانی‌هایم به زبان انگلیسی و آلمانی لطفا از این صفحه دیدن کنید.

متاسفانه در ایران خیلی فرصت سخن راندن نداشته‌ام، غیر از این یکی: